Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Zarząd zwraca się do wszystkich członków TNFS z zachętą do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu Towarzystwa. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w sanktuarium MB Królowej Pokoju w Stoczku na Warmii, gdzie więziony był kard. Stefan Wyszyński. Hasłem XI Zjazdu TNFS jest "Wychowanie patriotyczne młodzieży w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości".

Czytaj więcej...

W dniach 19-20 maja 2017 roku w Lądzie n. Wartą odbył się X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Tegoroczne spotkanie Towarzystwa zgromadziło 32. spośród 124. członków TNFS. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zjazd rozpoczął się spotkaniem integracyjnym w piątek 19 maja br., natomiast w sobotę 20 maja br., po porannej Mszy św. pod przewodnictwem księdza inspektora Adama Parszywki SDB, w sesji naukowej, z cyklu programowego zatytułowanego: „Młodzież i jej świat”, podjęto dyskusję wokół następujących tematów:

 • Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba UKSW, Czy młodzież odchodzi od Kościoła? (od jakiego Kościoła);
 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina PWTW, Młodzież a chrześcijański system wartości;
 • dr Mateusz Tutak UKSW, Zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła;
 • ks. prof. dr hab. K. Misiaszek UKSW, Młodzież a nauka religii;
 • o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL, Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele;
 • ks. inspektor Adam Parszywka SDB, Wolontariat jako szansa aktywności w Kościele.

W dalszej części Zjazdu odbyła się sesja wyborcza. Zgodnie ze Statutem TNFS
na kadencję 2017-2022 do Zarządu Towarzystwa zostały wybrane następujące osoby:

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek;
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW;
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW;
 • Skarbnik: Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk;
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII;
 • Ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW; 
 • Ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW;
 • Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski;
 • Ks. dr Radosław Błaszczyk.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, zostało przedstawione doroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Zebrani otrzymali także informację na temat najnowszego numeru „Seminare” oraz dalszych prac związanych z naszym czasopismem, które przedstawił redaktor naczelny ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko. Kolejne informacje przekazane zostaną Państwu po spotkaniu Zarządu TNFS.

Z życzeniami wszelkiego dobra i zachętą do aktywnego uczestnictwa
w Towarzystwie Naukowym Franciszka Salezego

ks. Stanisław Chrobak – sekretarz TNFS

Pragniemy poinformować członków TNFS, że w dniu 23 grudnia MNiSW przedstawiło nową ocenę czasopism naukowych. Aktualna skala ocen została rozszerzona z 10 do 15 punktów. Eksperci MNiSW przyznali "Seminare" 15 punktów. Ks. prof. Jerzemu Gocce i całemu zespołowi redakcyjnemu gratulujemy tego wielkiego sukcesu.

Zarząd TNFS

Czytaj więcej...