Komitet  Organizacyjny  konferencji:

 • Leszek Drogosz (Biuro Infrastruktury m. st. Warszawy) 
 • dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju) 
 • ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW) 
 • ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW) 
 • dr Wojciech Szymalski (Instytut na rzecz Ekorozwoju)
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW 


 

Patronat  Honorowy:

 

Patronat  Medialny

TVP Info

     

EKOS Klub Publicystów Ochrony Środowiska 


Rada  Programowa  konferencji:

 • prof. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 • prof. Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) 
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski) 
 • dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski) 
 • prof. Zbigniew Karaczun (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 
 • prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ) 
 • prof. Maciej Nowicki (Minister Ochrony Środowiska 1991 i 2007-2010) 
 • prof. Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
 • prof. Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)