ARCHIWUM WYDARZEŃ

I ZJAZD TNFS

  • Kutno 6-7 czerwca 2008.
  • Zjazd TNFS miał wymiar historyczny. Po raz miało bowiem miejsce plenarne spotkanie TNFS i wzięło w nim udział ok. 40 członków naszego Towarzystwa.

TNFS liczy obecnie 92 osoby, zważywszy jednak na fakt, że pierwszego dnia Zjazdu pozytywnie rozpatrzono 36 aplikacji członkowskich, obecność 40 osób wskazuje na duże zainteresowanie członków TNFS. W Zjeździe wzięli udział także reprezentanci poszczególnych Salezjańskich Inspektorii Polskich: ks.Bolesław Kaźmierczak(Inspektor Wrocławski), ks.Sławomir Łubian (Inspektor Warszawski) oraz ks. Marek Chmielewski (Wikariusz Inspektora Pilskiego). W ramach Zjazdu odbyły się zebrania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walne Zebranie TNFS. Swoje spotkanie miała także Redakcja „Seminare”.

Aktualnie Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczy 92 członków, z czego 37 samodzielnych pracowników naukowych43 doktorów oraz 12 doktorantów i osób finalizujących studia specjalistyczne. Wśród 92 członków TNFS jest 44 salezjanów1 siostra salezjanka6 innych zakonników13 księży diecezjalnych oraz 28 osób świeckich związanych z Rodziną Salezjańską.

Zjazd miał charakter integracyjny. Spotkaliśmy się by się wzajemnie poznać i zastanowić nad wyznaczeniem kierunków naszej działalności. Wieczorem pierwszego dnia zjazdu miało miejsce spotkanie w luźnej atmosferze ogniska, która sprzyjała nawiązaniu kontaktów i zapoznaniu się uczestników spotkania wywodzących się z wielu ośrodków naukowych na terenie Polski i poza jej granicami.

Kolejny dzień zaczęliśmy wspólną modlitwą jutrzni i śniadaniem. Obrady prowadził Prezes TNFS – ks. prof. Henryk Skorowski. Miały też miejsce dwa wystąpienia: ks. dr Ryszard Sadowski wygłosił referat pt. Franciszek Salezy jako model człowieka dialogu w pluralistycznym świecie. Prof.Stanisław Liszewski – wieloletni Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego miał wystąpienie pt. Cele i formy działalności towarzystw naukowych. Oba wystąpienia miały wyznaczyć ramy przyszłych aktywności naszego Towarzystwa. Przedpołudniowa część obrad zakończyła się mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił Inspektor Warszawski - ks. Sławomir Łubian.

Po obiedzie odbyła się formalna część obrad, podczas której zebrani zatwierdzili regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustanowiono też Nagrodę TNFS oraz przyznano ks. Pascualowi Chávezowioraz ks. bp. Adamowi Śmigielskiemu honorowe członkostwo Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Ustalono, że II Zjazd TNFS odbędzie się wCzęstochowie 12-13 czerwca 2009 r., na który już dziś serdecznie zapraszamy.