ARCHIWUM WYDARZEŃ

OTWORZYŁA SIĘ MOŻLIWOŚĆ PRZYJMOWANIA DO TNFS

Szanowni Współbracia, pragnę poinformować, że rejestracja w sądzie umożliwiła nam przyjmowania nowych członków do Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

 

W myśl § 10 pkt. 3 Statutu, członkami TNFS mogą być: pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, wyższych seminariów duchownych oraz osoby pracujące naukowo (nawet jeśli nie są zatrudnione w instytucjach naukowych). Do Towarzystwa mogą także należeć osoby, które podjęły studia specjalistyczne i pragną włączyć sie w środowisko TNFS.

Cele naszego Towarzystwa Naukowego przedstawia § 6 Statutu: „Celem Towarzystwa jest prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych a także wspieranie działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych opartych na wiedzy oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Salezjanskiego”.
Pełna informacja na temat TNFS znajduje się w Statucie dostępnym na naszej witrynie internetowej, podobnie jak deklaracja członkowska, którą można znaleźć w zakładce "członkowie" (na dole strony).
Ze względu na fakt, iż to Zarząd zatwierdza nowych członków, a najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 14 listopada, proponuję dostarczyć wypełnione formularze na adres Sekretariatu TNFS przed terminem zebrania Zarządu (kolejne odbędzie się prawdopodobnie dopiero w czerwcu 2008). Wysokość rocznej składki wynosi 35 zł i jest dokonywana po decyzji Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków TNFS.