ARCHIWUM WYDARZEŃ

SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS W WARSZAWIE

  • Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńsikiego w Warszawie
  • 23 października 2008

 

Członkowie Zarządu wraz z członkami Komisji Rewizyjnej TNFS pokrótce omówili właśnie zakończone sympozjum oraz podjęli decyzję o przyjęciu kolejnego członka Towarzystwa - ks. mgr. Jacka Brakowskiego.

Ponadto Zarząd zdecydował o rozpoczęciu serii wydawniczej pt. Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Rozmawiano także na temat programu II Zjazdu TNFS w Częstochowie.