ARCHIWUM WYDARZEŃ

WYRÓŻNIENIE "SEMINARE"

  • "Seminare" na ministerialnej liście czasopism wyróżnionych

 

Z satysfakcją informuję, że otrzymaliśmy nieoficjalną wiadomość z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o umieszczeniu naszego czasopisma na tzw. liście czasopism wyróżnionych.

Ministerialny zespół specjalistów do oceny czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycz- -nych przydzielił "Seminare" 4 punkty.

Nasze konsekwentne starania przyniosły wreszcie owoce. Taka ocena ze strony ministerialnego zespołu jednoznacznie potwierdza wartość naszego periodyku naukowego.