ZJAZDY TNFS

ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI TNFS – POLANA (9.06.2007)

  • Zjazd odbył się w domu salezjańskim w Polanie w woj. karpackim, uczestniczyło w nim 21 założycieli. Podczas spotkania zatwierdzono statut stowarzyszenia oraz wybrano komitet założycielski w składzie: ks. dr Ryszard Sadowski, ks. dr Krzysztof Niegowski, ks. prof. Tadeusz Kołosowski. Ksiądz R. Sadowski zobowiązał się do przeprowadzenia niezbędnych kroków prawnych w celu zarejestrowania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Podczas Zjazdu Założycielskiego wybrano Władze TNFS na kadencję 2007-2011

Zarząd TNFS:

Prezes:

Ks. prof. Henryk Skorowski

Wiceprezes:

Ks. prof. Jerzy Gocko

Sekretarz:

Ks. dr Ryszard Sadowski

Skarbnik:

Ks. dr Robert Bieleń

Członek Zarządu:

Ks. prof. Henryk Stawnak

Członek Zarządu:

Ks. dr Sylwester Jędrzejewski

Członek Zarządu:

Ks. dr Piotr Przesmycki

 

Komisja Rewizyjna TNFS:

Ks. prof. Kazimierz Misiaszek

Ks. dr Jan Niewęgłowski

Ks. dr Arkadiusz Domaszk