STUDIA I ROZPRAWY

Seria wydawnicza Studia i rozprawy obejmuje monografie naukowe (książki profesorskie, rozprawy habilitacyjne i doktorskie) oraz monografie pod redakcją naukową. Pierwszy tom tej serii wydawniczej ukazał się w 2010 roku.

Redaktorem naukowym serii "Studia i Rozprawy" jest prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB

Dotychczas ukazały się:

 • Tom 12 - Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2017.
 • Tom 11 - Małgorzata Pawlus, Mariusz Chamarczuk (red.), Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
 • Tom 10 - Ryszard F. Sadowski, Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
 • Tom 9 - Janusz Nowiński, Przemysław Mrozowski (red.), Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
 • Tom 8 - Dariusz Sztuk (red.), Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
 • Tom 7 – Wojciech Osial, Historia katechizmu: geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013
 • Tom 6 – Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościola w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013
 • Tom 5 – Mariusz Chamarczuk, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013. Książka do pobrania w formacie PDF.
 • Tom 4 – Jan Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2011
 • Tom 3 – Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego; Wydawnictwo Salezjańskie 2011
 • Tom 2 – Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia: (re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : Wydawnictwo Salezjańskie 2010
 • Tom 1 – Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej: próba oceny, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2010