DZIESIĄTY NASTĘPCA ŚW. JANA BOSKO HONOROWYM CZŁONKIEM TNFS

Przełożony Generalny Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Ángel Fernández Artime z radością przyjął propozycję honorowego członkostwa w Towarzystwie Naukowym Franciszka Salezego.

Podczas VII Zjazdu TNFS w Krakowie ks. prof. H. Skorowski zwrócił się do zebranych z propozycją, by zaproponować nowemu Przełożonemu Generalnemu Zgromadzenia Salezjańskiego honorowe członkostwo w TNFS. Obecni na Zjeździe członkowie jednomyślnie poparli tę inicjatywę i upoważnili Prezesa do przedstawienia tej propozycji Księdzu Generałowi. W liście z dnia 29.05.2014 Ksiądz Generał z radością przyjął proponowane członkostwo TNFS oraz życzył wszystkim członkom naszego Towarzystwa pomyślności w prowadzonych badaniach naukowych i zapewnił o swojej modlitwie w naszych intencjach.