I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

21 czerwca 2014 r. odbędzie się w Lądzie nad Wartą sympozjum „Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej”. Sympozjum jest objęte patronatem Księdza Inspektora Marka Chmielewskiego SDB oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Wyższemu Seminarium Duchownemu Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie gratulujemy interesującego pomysłu i życzymy, by poszukiwania naukowe przyniosły dojrzałe owoce wychowawcze.

PROGRAM
930OTWARCIE – ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, Rektor WSD TS (WNHiS UKSW)
WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SYMPOZJUM – prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prodziekan WNP
SESJA I – TEORETYCZNA – moderator sesji: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
1000WYCHOWANIE W PRZESTRZENI AGATOLOGICZNEJ – ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski (UKSW Warszawa) ­– Salezjanin, Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1030MŁODZIEŻ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA – ks. prof. dr Zbigniew Formella (UPS RZYM) – Salezjanin, Dyrektor Instytutu Psychologii Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie     
1100DIALOG MOTYWUJĄCO-WSPIERAJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ NIEPRZYSTOSOWANĄ SPOŁECZNIE –prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus (UKSW Warszawa) ­– Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1125PRZERWA
1150SESJA II – TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA – moderator sesji: prof. Anna Fidelus
WYCHOWAWCZE WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI MŁODYCH LUDZI – ks. Roger Coffi Anoumou (UPS Rzym) – Kapłan z Beninu, doktorant Katedry Psychologii Wychowawczej Instytutu Psychologii UPS Rzym
1210ZJAWISKO MOBBINGU JAKO FORMA AGRESJI – mgr Roma Kosmatka (PPP Piła) – Pedagog szkół salezjańskich w Pile, pracownik PPP w Pile
1230ks. dr Kazimierz Gryżenia (UKSW) – Salezjanin, wykładowca WNP UKSW w Warszawie i WSD TS w Lądzie
1250MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA METODY HARCERSKIEJ W RESOCJALIZACJI NIELETNICH – ks. mgr Tomasz Kościelny (WSD TS Ląd) – Salezjanin, prorektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie
1310ZASADA EWANGELICZNEJ MIŁOŚCI PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W PROJEKCIE „ADOPCJA SERCA” –ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW) – Pallotyn, adiunkt WNP UKSW w Warszawie
1330 – 1410PRZERWA OBIADOWA
1415DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW – prowadzi: ks. prof. Zbigniew Formella
1500SESJA III – PREZENTACJE – moderator sesji: ks. Tomasz Kościelny
 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW w latach 2012 i 2013 – ks. mgr Jacek Zdzieborski (WSD TS Ląd) – Salezjanin, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie
1530PROBLEMATYKA TEGOROCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW
kl. Sebastian Bełz: Rola katechezy szkolnej w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej kl. Marcin Bielawny: Rola muzyki w wychowaniu kl. Patryk Chmielewski: Wykorzystanie zagadnień sozologicznych w resocjalizacji kl. Damian Okroj: Sieroctwo a rozwój relacji dziecka. Specyfika wychowania w rodzinie niepełnej
1630Zakończenie sympozjum