IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RESOCJALIZACYJNE

TNFS objęło patronatem naukowym sympozjum pt. “Diagnoza jako punkt wyjścia do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego”, które odbędzie się 16-17 maja 2014 r. w Sypniewie/k Jastrowia.

Sympozjum jest organizowane przez wspólnotę salezjańską prowadzącą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu. Program sympozjum zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowo-wychowawczym.