IV zjazd TNFS – Kutno-Woźniaków – 13-14.05.2011 r.

Program IV Zjazdu TNFS:

Piątek:

 • Spotkanie integracyjne 

Sobota:

 • Msza św. – przewodniczy bp prof. J. Wróbel
 • Śniadanie
 • Laudacja i wręczenie Nagrody TNFS organizatorom Międzynarodowego Festiwalu im. Księdza Stanisława Ormińskiego SDB w Rumi
 • Laudacja – ks. Krzysztof Niegowski
 • Wręczenie Nagrody TNFS – Bp Józef Wróbel i ks. H. Skorowski 
 • Formalna część obrad 

Międzynarodowe sympozjum pt. Młodzież w przestrzeni «wolności demokratycznej»

 • Wychowanie – młodzież – demokracja. W sprawie kontyngencji, zaniku i ponownej normalizacji fenomenu młodości w społeczeństwie nowoczesnym – prof. D. Benner, dr D. Stępkowski
 • Socjologiczna perspektywa ujęcia fenomenu polskiej młodzieży – ks. prof. S. Zaręba
 • Dar młodości czasem „zmagania z wolnością”. Refleksje w świetle nauczania bł. Jana Pawła II – ks. dr Wojciech Rzepa
 • Przerwa
 • Wychowanie religijne młodzieży w sytuacji chaosu kulturowego w Polsce – ks. prof. K. Misiaszek
 • Przewlekłe zmęczenie jako konsekwencja stylu życia. Badania młodzieży – dr Agnieszka Kulik
 • Zaangażowanie polskiej młodzieży po roku 1989 na rzecz ochrony przyrody – ks. dr R. Sadowski
 • Dyskusja
 • Obiad
 • Zakończenie IV Zjazdu TNFS – Prezes