KOLEJNE SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS

Kolejne spotkanie Zarządu TNFS odbędzie się w 3 stycznia 2009 r. w WSD TS w Krakowie o godz. 1100.

Podczas posiedzenia podjęte zostaną decyzje w sprawie przyznania przyszłorocznej Nagrody TNFS. Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną zastanowi się także nad programem i tematyką czerwcowego Zjazdu TNFS w Częstochowie.