KONFERENCJA: SYSTEM WYCHOWAWCZY KS. BOSKO W REALIACH WSPÓŁCZESNYCH

Kraków 17 kwietnia 2010 – Salezjańskie Centrum Edukacyjne oraz WSD TS w Krakowie zapraszają na konferencję szkoleniową.

Konferencja odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39 w sobotę 17 kwietnia b.r. 

TNFS objęło konferencję patronatem naukowym.

Program Konferencji:
 • 10.00 Rozpoczęcie: ks. Marek Chrzan – inspektor
 • Prezentacja multimedialna: Wychowanie w stylu ks. Bosko 
 • Prezentacja dokumentu końcowego IV Kongresu Szkół Salezjańskich Europy w Sewilli (Hiszpania) – Artur Pelo
 • 10.30 Profilaktyka pedagogiczna ks. Bosko dzisiaj – ks. Józef Marszałek
 • 11.00 Wychowanie do życia w demokracji a pedagogia księdza Bosko – ks. Dariusz Stępkowski
 • 11.30 Rozum, religia i dobroć w wychowaniu: czy są jeszcze aktualne? – Iwona Zielonka
 • 12.00 Przerwa na kawę
 • 12.30 Wychowawca w stylu ks. Bosko – czego oczekują dziś młodzi? – ks. Marcin Kaznowski
 • 13.00 Formacja zespołu wychowawczego do pracy w systemie ks. Bosko – Małgorzata Pająk / Agnieszka Zielowska
 • 13.30 Zasada pomocniczości w systemie wychowawczym ks. Bosko – s. Leokadia Wojciechowska
 • 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • Posiłek