NIETRWAŁE RODZINY – SPOWOLNIONA GOSPODARKA?

Zapraszamy do lektury interesującego artykułu na temat korelacji między trwałością rodziny, a wzrostem gospodarczym.

Pan prof. Jan J. Sztaudynger (członek TNFS) udostępnił nam link do swojego artykułu: Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, „Ekonomista” 2009, nr 2, s. 189-210.

Wydaje się, że ekonomia potwierdza historyczne przekonanie, że podstawą zdrowego i dostatniego społeczeństwa jest zdrowa rodzina.