NOWA PUBLIKACJA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

  • Czesław Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, Michalineum 2009.
  • Uprzejmie informujemy, że członek TNFS – ks. prof. Czesław Kustra CSMA opublikował pozycję z zakresu michalickiego systemu wychowaczego. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.
  • Jest to praca, która zawiera naukowe opracowanie głównych wartości systemu zapobiegawczego. Zamiarem Autora było przybliżenie w sposób usystematyzowany środowiskom profesjonalnym: nauczycielom, wychowawcom, katechetom, duszpasterzom itp. idei wychowawczej błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzeń michalickich oraz zakładów wychowawczych. 
  • W pierwszej części, w sześciu rozdziałach, ujęte zostały najważniejsze informacje dotyczące markiewiczowskiej pedagogii, czyli koncepcja, cele, metody, zastosowania. W istocie są to rozważania księdza Markiewicza o ważnych sprawach zachodzących w procesie wychowawczym. 
  • Druga część zawiera charakterystykę współczesnych placówek wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła.