NOWY TOM SERII „BIBLIOTEKA TNFS”

Pod koniec kwietnia br. ukazał się drugi tom z serii „Biblioteka TNFS” zatytułowany „Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989”.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas dorocznych zjazdów TNFS w latach 2010-2013. Publikacja ta ukazała się nakładem TNFS przy współpracy z Wydawnictwem Salezjańskim, dzięki temu możliwy będzie kolportaż naszej publikacji w sieci księgarń współpracujących z Wydawnictwem Salezjańskim.

Fragment z okładki:

Młodzież  w  przestrzeni  wolności  jest z jednej strony próbą analizy procesu uczenia się wolności przez polską młodzież po przemianach roku 1989, z drugiej zaś próbą wskazania dobrych rozwiązań oraz korekty błędnych kroków w procesie uczenia się i korzystania z wolności.

Publikacja ta wskazuje na doniosłe znaczenie wolności oraz odpowiedzialność związaną z jej posiadaniem. Tam, gdzie brak możliwości korzystania z prawa do wolności – jak pisał ks. prof. Józef Tischner – tam człowiek nie jest sobą. Tam jednak, gdzie źle pojęta wolność, tam człowiek także nie jest sobą. Wiele wskazuje na to, że chrześcijańska wizja człowieka i świata pomaga właściwie korzystać z wolności i dzięki temu dorastać do wysokich miar człowieczeństwa. Wolność wyrosła z chrześcijaństwa domaga się wiary, która dostarcza punktów odniesienia dla właściwego korzystania z tego daru. Adam Mickiewicz miał tego wyraźną świadomość pisząc Pana Tadeusza. Chciał w ten sposób pomóc polskiej młodzieży tak korzystać z wolności, by była ona w stanie wziąć odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za przyszłość ojczyzny. Wydaje się, że słowa te są dziś równie aktualne, jak wówczas, gdy pisał je Autor.

“Ach! wy nie pamiętacie tego, Państwo młodzi!
Jak śród naszej burzliwej szlachty samowładnej,
Zbrojnej, nie trzeba było policyi żadnej;
Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława!
W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd drabów,
Policyjantów różnych, żandarmów, konstabów;
Ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże,
Żeby w tych krajach była wolność – nie uwierzę”.