NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • Nagroda została ustanowiona 7 czerwca 2008 r. podczas I Zjazdu TNFS i ma charakter honorowy, jej oficjalna nazwa to: PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII
  • Ks. prof. Adam Durak (1949-2005) to uznany uczony, autor ośmiu książek i ponad stu sześćdziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych. Wkrótce po jego śmierci zrodziła się inicjatywa powołania do życia nagrody jego imienia, której celem jest upamiętnienie osoby i dorobku naukowego ks. prof. Adama Duraka oraz promocja młodych naukowców prowadzących badania z zakresu teologii.