NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

NAGRODA TNFS

  • Nagroda została ustanowiona 7 czerwca 2008 r. podczas I Zjazdu TNFS i ma charakter honorowy, jej oficjalna nazwa to: PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII

  • Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za działalność naukową oraz za działalność organizacyjną lub wychowawczą. Jej celem jest promocja działalności naukowej osób identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem lub prowadzących działalność wychowawczą w duchu św. Jana Bosko 

Regulamin Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego:


Laureaci:

 

Edycja 2016:

  • Ks. prof. dr hab. Stanisław  Wilk SDB za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego św. Franciszka Salezego.

Edycja 2012:

  • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą za wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych salezjanów w sześćdziesiątą rocznicę istnienia WSD TS w Lądzie.

Edycja 2011:

  • Międzynarodowy  Festiwal im.  Księdza Stanisława Ormińskiego SDB w Rumi za  działalność  na  polu  kultury w  uznaniu  wieloletniej  pracy  i  niezwykłych osiągnięć na  rzecz  kontynuacji  dzieła  Ks. Stanisława Ormińskiego, SDB .

Edycja 2010:

  • Ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego św. Franciszka Salezego.

Edycja 2009:

  • Zofia Langowska za działalność na polu wychowawczym i edukacyjnym.