STRUKTURA TNFS

§4 Statutu TNFS przewiduje możliwość powołania Sekcji Tematycznych, które będą miały na celu wspólne inicjatywy na gruncie danej dyscypliny naukowej.

Po szerokiej konsultacji i dyskusji na II Zjeździe TNFS w Częstochowie, Zarząd ostatecznie powołał 3 sekcje tematyczne. W miarę rozwoju Towarzystwa struktura ta może się zmieniać, zależnie od potrzeb i okoliczności.

Przynależność do sekcji nie jest obowiązkowa. Zależnie od woli i zainteresowań zapraszamy do wpisywania się do poszczególnych sekcji. Każdy członek TNFS może należeć do dowolnej ilości sekcji. Sugerujemy następujący podział:

 • Sekcja I: NAUK SPOŁECZNYCH - politologia, socjologia, ekonomia...
 • Sekcja II: NAUK TEOLOGICZNYCH -  dyscypliny teologiczne i prawo kanoniczne...
 • Sekcja III: NAUK HUMANISTYCZNYCH - filozofia, historia, pedagogika, psychologia...
 • Dr hab. Zdzisława Kobylińska - przewodnicząca sekcji 
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Prof. UR dr hab.  Beata Szluz
 • Dr Dariusz Wesołowski
 • Dr Magdalena Markocka
 • dr hab. prof. AIK Bogdan Stańkowski
 • Ks. prof. AP dr hab. Stanisław Łupiński
 • Dr Magda Urbańska
 • prof. UKSW dr Zbigniew Mikołajczyk
 • Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
 • Mgr Michał Ostrowski
 • Ks. dr Roman Mazur - przewodniczący sekcji 
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz Domaszk
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Dariusz Kurzydło
 • Ks. dr hab. Radosław Błaszczyk
 • Ks. dr Przemysław Solarski
 • Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. dr Robert Bieleń
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
 • Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko - przewodniczący sekcji 
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Ryszard Sadowski
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Wiśniewski
 • Prof. dr hab. Jan Piskurewicz
 • Ks. dr hab. Kazimierz Gryżenia
 • Ks. dr Stanisław Zimniak
 • Dr Anita Ganowicz-Bączyk
 • Prof. UKSW dr hab. Czesław Grajewski
 • Prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski
 • Dr Judyta Iwańska
 • Dr Helena Karczewska
 • Dr Anna Głusiuk
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Prof. UWM dr hab. Marek Melnyk
 • Ks. dr hab. Peter Mlynarčik 
 • Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Mączka 
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski
 • Ks. dr Mirosław Wierzbicki
 • Dr Marcin Karczewski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
 • Ks. prof. dr Zbigniew Formella
 • Mgr Joanna Olbert
 • Dr hab. Agnieszka Kulik
 • Prof. APS dr hab. Hanna Markiewicz
 • Dr Barbara Adamczyk
 • Dr Agnieszka Klimska
 • Dr Marcin Klimski
 • Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski