WŁADZE TNFS

KADENCJA 2017-2022

Zarząd: 

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
 • Skarbnik: Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII
 • Ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW 
 • Ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr hab.  Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Radosław Błaszczyk

KADENCJA 2012-2017

Zarząd:

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Wiceprezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski
 • Skarbnik: Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
 • Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Mączka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz Domaszk
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski

KADENCJA 2007-2011

Zarząd:

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Wiceprezes: Ks. prof. KUL dr hab. Jerzy Gocko
 • Sekretarz: Ks. dr Ryszard F. Sadowski
 • Skarbnik: Ks. dr Jan Niewęgłowski (2010-2011)
 • Skarbnik: Ks. dr Robert Bieleń (2007-2009)
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak
 • Ks. dr Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. dr Piotr Przesmycki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. dr Arkadiusz Domaszk
 • Ks. dr Dariusz Stępkowski

Komitet Założycielski:

 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Ryszard Sadowski

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

 1. Paweł Barylak sdb
 2. Robert Bieleń sdb
 3. Mariusz Chamarczuk sdb
 4. Stanisław Chrobak sdb
 5. Arkadiusz Domaszk sdb
 6. Kazimierz Franczak sdb
 7. Jerzy Gocko sdb
 8. Wojciech Gretka sdb
 9. Kazimierz Gryżenia sdb
 10. Sylwester Jędrzejewski sdb
 11. Tadeusz Kołosowski sdb
 12. Jarosław Koral sdb
 13. Waldemar Łachut sdb
 14. Janusz Mączka sdb
 15. Kazimierz Misiaszek sdb
 16. Krzysztof Niegowski sdb
 17. Jan Niewęgłowski sdb
 18. Piotr Przesmycki sdb
 19. Ryszard Sadowski sdb
 20. Henryk Skorowski sdb
 21. Henryk Stawniak sdb