Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia (Kraków: 13 maja 2015)

Pani dr Barbara Adamczyk, członkini TNFS, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej. Więcej szczegółów dotyczących przygotowania tekstów i tematyki podajemy poniżej.


Szanowni Państwo
Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na Międzynarodową Konferencję Naukową pt: Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia. Konferencja odbędzie się w Akademii Ignatianum dnia 13 maja 2015 roku. W załączniku przesyłamy: komunikat, kartę zgłoszenia oraz wymogi edytorskie publikacji.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Dr Barbara Adamczyk
Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum
e-mail: basinia@wp.pl