“SEMINARE” NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE CZASOPISM

28 listopada 2008 r. Pani Minister Barbara Kudrycka podpisała rozporządzenie, na mocy którego czasopismu naszego Towarzystwa Naukowego przyznano 4 punkty.

5 grudnia 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

“Seminare. Poszukiwania Naukowe” jest uwzględnione w komunikacie na liście “B. Pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie” w pozycji nr 169.