Sesja naukowa nt. kard. A. Hlonda – Rzym 14 grudnia 2009 r.

Organizatorami sesji są:

 • Salezjański Instytut Historyczny (ISS)
 • Stowarzyszenie Miłośników Historii Salezjańskiej (ACSSA)
 • Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Rzymie przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej

Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki –
II wojny światowej i zimnej wojny. W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej

PROGRAM:
 • 15.00-15.15 – Powitanie uczestników i gości oraz wprowadzenie (dr hab. Leszek KUK, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie)
 • 15.15-15.45 – Prof. Cosimo SEMERARO (Papieski Uniwersytet Salezjański – Papieski Komitet Nauk Historycznych, Rzym, Włochy) – Papież Pius XII i Prymas August Hlond
 • 15.45-16.15 – Dr Witold ZAHORSKI (Biblioteka Polska w Paryżu, Francja)
 • Prymas Hlond we Francji (1940-1944)
 • 16.15-16.45 – Dr Stanisław ZIMNIAK (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym, Włochy)
 • Stanowisko Prymasa Hlonda wobec totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego
 • 16.45-17.30: dyskusja oraz przerwa na kawę
 • 17.30-18.00
 • Prof. Rudolf GRULICH (Uniwersytet w Giessen, Niemcy)
 • Kardynał August Hlond z niemieckiej perspektywy
 • 18.00-18.30
 • Prof. Stanisław WILK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 • Nadzwyczajne uprawnienia papieskie Prymasa Hlonda (8 VI 1945)
 • 18.30-19.00
 • Prof. Jerzy PIETRZAK (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Prymas Hlond w Polsce komunistycznej (1945-1948): najnowszy stan badań
 • 19.00: dyskusja
 • 19.30: podsumowanie sesji (dr Stanisław ZIMNIAK, Salezjański Instytut Historyczny, Rzym)
 • 19.45: poczęstunek