SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS W WARSZAWIE

Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 23 października 2008

Członkowie Zarządu wraz z członkami Komisji Rewizyjnej TNFS pokrótce omówili właśnie zakończone sympozjum oraz podjęli decyzję o przyjęciu kolejnego członka Towarzystwa – ks. mgr. Jacka Brakowskiego.

Ponadto Zarząd zdecydował o rozpoczęciu serii wydawniczej pt. Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Rozmawiano także na temat programu II Zjazdu TNFS w Częstochowie.