SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS

Pierwsze w tym roku Spotkanie Zarządu TNFS odbyło się 9 stycznia w Łomiankach.

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu należy zaliczyć:

  • Przyznanie ks. prof. Romanowi Murawskiemu Nagrody TNFS;
  • Ustalenie programu III Zjazdu TNFS w Kutnie-Woźniakowi oraz powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w składzie: ks. R. Sadowski, ks. P. Przesmycki, ks. K. Gryżenia;
  • Przyjęcie projektu budżetu TNFS na rok 2010;
  • Podjęcie decyzji o publikacji pierwszego tomu serii wydawniczej “Studia i Rozprawy”. W ramach tej serii będzie opublikowana “książka profesorska” ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierza Misiaszka.