Sympozjum “100-lecie działalności salezjanów w Przemyślu” – Przemyśl – 27 października 2007 r.

Sympozjum “100-lecie działalności salezjanów w Przemyślu”
Aula Gimnazjum Salezjańskiego, ul. Św. Jana 31, Przemyśl – 27 października 2007

PROGRAM SYMPOZJUM

 • 900 – Msza Święta
  • Przewodniczy: J.M. ks. prof. dr hab. Stanisław WILK (Rektor KUL)
  • Homilia: ks. dr Marek CHRZAN (Inspektor Prowincji św. Jacka w Krakowie)
 • 1015 – Rozpoczęcie sympozjum, przywitanie uczestników i gości

CZĘŚĆ I: Z PERSPEKTYWY STULECIA…

 • 1030Początki dzieła salezjańskiego w Przemyślu – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (Rektor KUL)
 • 1100Sylwetki protagonistów dzieła salezjańskiego na Zasaniu – ks. dr Stanisław Zimniak (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym)
 • 1130Inicjatywy wychowawcze i dydaktyczne salezjanów w Przemyślu – ks. dr Waldemar Żużrek (KUL, Lublin)
 • 1200 – Likwidacja Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu – działania aparatu bezpieczeństwa, postawa miasta Przemyśla – dr Mariusz Krzysztofiński (IPN, Rzeszów)
 • 1230 – Dyskusja, przerwa na kawę

CZĘŚĆ II: W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ – UKAZYWAĆ SENS WYCHOWANIA

 • 1430System prewencyjny w działalności pedagogiczno-wychowawczej salezjanów w Przemyślu – ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL, Lublin)
 • 1500O ethosie i logosie współczesnego wychowawcy – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL, Lublin)
 • 1530Pedagogiczna obecność – być świadkiem nadziei – ks. dr Stanisław Chrobak (UKSW, Warszawa)
 • 1600 – Zadania szkoły dzisiaj – mgr Maciej Karasiński (Podkarpacki Kurator Oświaty)
 • 1630 – Dyskusja, zakończenie sympozjum