Sympozjum dla nauczycieli – Oświęcim – 20 października 2007 r.

Salezjańskie Centrum Edukacyjne organizuje sympozjum pod hasłem “Wartości Kulturowe w Kształceniu i Wychowaniu Szkolnym”. Honorowy patronat nad sympozjum przyjęło Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

PROGRAM

10.00 – Otwarcie Konferencji 
ks. dr Sylwester Jędrzejewski SDB 

Kształtowanie poprzez wartości kultury
dr Przemysław Kisiel

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 Grupy konwersatoryjne (do wyboru):
Praktyczne aspekty pedagogiki kultury
Konwersatorium 1: 
Kształtowanie postawy wdzięczności w budowaniu kultury życia 
mgr Ewa Kosińska 

Konwersatorium 2: 
Inicjacja kulturowa w szkole
mgr Stanisław Stach

Konwersatorium 3: 
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom kulturowym naszej cywilizacji 
dr Barbara Zachara

12.30-13.00 Przerwa na kawę

13. 00 – 14.00 
Dyskusja panelowa: Pedagogika kultury w praktyce
Prowadzi: ks. mgr lic. Adam Paszek, dyr.Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu
Uczestniczą: Adam Giecewicz, Ewa Kosińska, Barbara Zachara, Stanisław Stach

Sympozjum odbyło się w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 10