Sympozjum “Szkoła miejscem wychowania patriotycznego” – Piła – 17 listopada 2007 r.

PROGRAM SYMPOZJUM

 • 1000 Powitanie prelegentów i uczestników – Ks. Stefan Metrycki, SDB – Dyrektor Biura ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych
 • 1010 Wprowadzenie i otwarcie sympozjum – Ks. prof. dr hab. Zbigniew Łepko, SDB – Inspektor PLN
 • 1030 Patriotyzm wyzwaniem współczesności – Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Prorektor UKSW, Warszawa
 • Dyskusja
 • 1145 O wychowaniu patriotycznym w szkole – Prof. dr hab. Andrzej Tyszka – UW, Warszawa
 • 1215 W jaki sposób wychowywać patriotycznie? – Mgr Ewa Repsz – Wizytator generalny MEN
 • Dyskusja
 • 1315 Miłość Ojczyzny w literaturze polskiej – Ks. dr Wojciech Cichosz – Uniwersytet Gdański, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
 • 1345 Doświadczanie ziemi ojczystej – Dr Łucja Łukaszewicz – Prorektor WSKSiM, Toruń
 • Dyskusja
 • 1430 Zamknięcie sympozjum – ks. Stefan Metrycki, SDB – Dyrektor Biura ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych