Sympozjum “Wartości Kulturowe w Kształceniu i Wychowaniu Szkolnym” Oświęcim – 20 października 2007 r.

Sympozjum “Wartości Kulturowe w Kształceniu i Wychowaniu Szkolnym”
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 10, Oświęcim – 20 października 2007

PROGRAM

1000 – Rozpoczęcie

  • Otwarcie Konferencji – ks. dr Sylwester Jędrzejewski SDB
  • Kształtowanie poprzez wartości kultury – dr Przemysław Kisiel

1045 – 1100 – Przerwa

1100 Grupy konwersatoryjne (do wyboru): Praktyczne aspekty pedagogiki kultury

  • Konwersatorium 1: Kształtowanie postawy wdzięczności w budowaniu kultury życia – mgr Ewa Kosińska
  • Konwersatorium 2:  Inicjacja kulturowa w szkole – mgr Stanisław Stach
  • Konwersatorium 3: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom kulturowym naszej cywilizacji – dr Barbara Zachara

1230-1300 – Przerwa na kawę

1300-1400 – Dyskusja panelowa: Pedagogika kultury w praktyce

  • Prowadzi: ks. mgr lic. Adam Paszek, dyr. Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu
  • Uczestniczą: Adam Giecewicz, Ewa Kosińska, Barbara Zachara, Stanisław Stach