Sympozjum z okazji 100lecia działalności Salezjanów – Przemyśl – 27 października 2007 r.

Wspólnota Salezjańska z Przemyśla wraz z Katedrą Teologii Moralnej Społecznej KUL organizują sympozjum dla uczczenia setnej rocznicy obecności Salezjanów w Przemyślu. Sympozjum zostało objęte patronatem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00 – Msza Święta
Przewodniczy: J.M. ks. prof. dr hab. Stanisław WILK (Rektor KUL)
Homilia: ks. dr Marek CHRZAN (Inspektor Prowincji św. Jacka w Krakowie)

10.15 – Rozpoczęcie sympozjum, przywitanie uczestników i gości

CZĘŚĆ I: Z PERSPEKTYWY STULECIA…
10.30 – Początki dzieła salezjańskiego w Przemyślu
ks. prof. dr hab. Stanisław WILK (Rektor KUL)

11.00 – Sylwetki protagonistów dzieła salezjańskiego na Zasaniu
ks. dr Stanisław ZIMNIAK (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym)

11.30 – Inicjatywy wychowawcze i dydaktyczne salezjanów w Przemyślu
ks. dr Waldemar ŻUREK (KUL, Lublin)

12.00 – Likwidacja Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu – działania aparatu bezpieczeństwa, postawa miasta Przemyśla
dr Mariusz KRZYSZTOFIŃSKI (IPN, Rzeszów)

12.30 – Dyskusja, przerwa na kawę

CZĘŚĆ II: W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ – UKAZYWAĆ SENS WYCHOWANIA

14.30 – System prewencyjny w działalności pedagogiczno-wychowawczej salezjanów w Przemyślu
ks. prof. dr hab. Stanisław KULPACZYŃSKI (KUL, Lublin)

15.00 – O ethosie i logosie współczesnego wychowawcy
ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL, Lublin)

15.30 – Pedagogiczna obecność – być świadkiem nadziei
ks. dr Stanisław CHROBAK (UKSW, Warszawa)

16.00 – Zadania szkoły dzisiaj
mgr Maciej KARASIŃSKI (Podkarpacki Kurator Oświaty)

16.30 – Dyskusja, zakończenie sympozjum

Miejsce sympozjum: Aula Gimnazjum Salezjańskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana 31.