V zjazd TNFS – Toruń – 5-6.03.2012 r.

Program V Zjazdu TNFS: 

Poniedziałek:

 • Panel dyskusyjny: Młodzież w przestrzeni «wolności demokratycznej»
  • ks. prof. Henryk Skorowski – moderator panelu, rektor UKSW
  • prof. Jacek Kurzępa – współorganizator Przystanki Jezus
  • Wojciech Wiśniewski – Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców
  • Arkadiusz Krzysztof Cieśniewski – Młodzież Wszechpolska
  • Joanna Fabisiak – poseł na Sejm RP – promotor wolontariatu
  • Gen. Józef Semik – emerytowany zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Posiedzenie Zarządu TNFS w celu przygotowania zebrania wyborczego władz TNFS
 • Spotkanie integracyjne 

Wtorek:

 • Msza św. w kaplicy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pod przewodnictwem ks. bp. Marka Solarczyka
 • Formalne posiedzenie Walnego Zebrania TNFS
 • Przyznanie Nagrody TNFS Wyższemu Seminarium Duchownemu Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą za wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych salezjanów w sześćdziesiątą rocznicę istnienia WSD TS w Lądzie 
 • Przyjęcie składu Komisji Wyborczej

Podczas Zjazdu dokonano wyboru Władz TNFS na lata 2012-2017

Zarząd TNFS:

 • Prezes: ks. prof. Henryk Skorowski
 • ks. prof. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Mączka
 • ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
 • ks. dr Jan Niewęgłowski
 • ks. dr Sylwester Jędrzejewski
 • ks. dr Ryszard Sadowski

Komisja Rewizyjna TNFS:

 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Arkadiusz Domaszk
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski
The gallery was not found!