VI zjazd TNFS – Toruń – 4-5.03.2013 r.

Program VI Zjazdu TNFS: 

Poniedziałek:

 • I Panel Dyskusyjny: Młodzież i jej świat: aksjologia pracy
  • Moderator: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
  • Ekonomiczna wartość pracy – Dr inż. Marek Drożdż
  • Społeczna wartość pracy – Dr Magda Urbańska
  • Kulturowa wartość pracy – Ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist
  • Etyczna wartość pracy – Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • II Panel Dyskusyjny: Młodzież i jej świat: zagrożenia związane z pracą
  • Moderator: Ks. Prof. Henryk Skorowski
  • Społeczno-moralne aspekty bezrobocia – Ks. prof. Marian Graczyk
  • Pragmatyzm i utylitaryzm we współczesnej edukacji – mgr Maciej Meller
  • Pracoholizm – Dr Olaf Truszczyński 

Wtorek:

 • Msza św. w kaplicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod przewodnictwem rektora WSKSiM dr. Zdzisława Klafki CSsR
 • Zwiedzanie WSKSiM
 • Sesja formalna VI Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego