Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /tnfs.pl/templates/tnfs_projekt_1_pol_j3/html/modules.php on line 36

Decyzją Zarządtu TNFS z 9 stycznia 2016 roku powołano do życia serię wydawniczą pt. Biblica et Theologica TNFS. Redaktorem naukowym serii został ks. dr Dariusz Sztuk. Jak dotąd w serii tej ukazały się następujące pozycje:

  • Stanisław Jankowski, Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko, Warszawa: TNFS 2016.
  • Zbigniew Conder, Cudowne uwolnienie z więzienia według Dziejów Apostolskich w kontekście starotestamentalnej tradycji biblijnej,  Warszawa: TNFS 2016.

TNFS publikuje także pozycje książkowe, które nie należą do żadnej z wydawanych przez Towarzystwo serii wydawniczych. Ukazują się one w ramach tzw. Varia. Dotychczas ukazały się:


 

 

Seminare jest wydawane od roku 1975. Na jego łamach publikowane są materiały w formie artykułów, recenzji i sprawozdań. Począwszy od numeru 19. z roku 2003, każdy opublikowany artykuł jest recenzowany i dopuszczany do druku przez jednego specjalistę z danej dziedziny, natomiast od roku 2010 teksty są  poddawane dwóm niezależnym recenzjom. Redakcja dba o zachowanie wysokich standardów etycznych obowiązujących w nauce i przeciwstawia się praktykom tzw. ghostwriting  i guestauthorship.

Czytaj więcej...

TNFS publikuje pozycje książkowe, będące rezultatem badań prowadzonych przez członków Towarzystwa. W roku 2008 zapoczątkowano serię wydawniczą "Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego". Redaktorem naukowym tej serii jest ks. Ryszard F. Sadowski.

Czytaj więcej...

TNFS publikuje pozycje książkowe, które są rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz książkami profesorskimi swoich członków. Pierwszy tom tej serii wydawniczej ukazał się w roku 2010. Redaktorem naukowym serii "Studia i Rozprawy" jest ks. Jerzy Gocko.

Czytaj więcej...