TNFS publikuje także pozycje książkowe, które nie należą do żadnej z wydawanych przez Towarzystwo serii wydawniczych. Ukazują się one w ramach tzw. Varia. Dotychczas ukazały się:

  • Małgorzata Pawlus, Mariusz Chamarczuk (red.), Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015. DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.2 Książka do pobrania w formacie PDF
  • Ryszard F. Sadowski, Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015. DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.1 Książka do pobrania w formacie PDF
  • Janusz Nowiński, Przemysław Mrozowski (red.), Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.  DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.3  Książka do pobrania w formacie PDF.
  • Dariusz Sztuk (red.), Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.