XII Sympozjum Liturgiczne Ląd – 19 października 2007 r.

Sympozjum zatytułowane “Martyrologium romanum jako świadectwo świętości Kościoła”, odbędzie się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. W trakcie sympozjum zostanie wręczona doroczna Nagroda im. ks. prof. Adama Duraka.

PROGRAM SYMPOZJUM

SESJA I: godz. 9.00
Otwarcie Sympozjum
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI, Wikariusz Inspektora Salezjańskiej Prowincji św. Wojciecha
Słowo wstępne:
ks. dr ZENON KLAWIKOWSKI, Rektor WSD TS w Lądzie n. Wartą
Wręczenie nagrody im. Ks. Prof. Adama Duraka
ks. prof. dr hab. HENRYK STAWNIAK, Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Ks. Prof. A. Duraka

REFERATY:
Il significato e il valore e l’attualita di Martyrologium romanum
ks. prof. MANLIO SODI (UPS, Rzym)
Redakcja posoborowego Martyrologium romanum z roku 2001
ks. prof. dr hab. JERZY STEFAŃSKI (KUL, Lublin)

EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homilią
ks. Wikariusza MARKA CHMIELEWSKIEGO

SESJA II, godz. 14.30
Współcześni męczennicy za wiarę
ks. dr ARKADIUSZ DOMASZK (UKSW, Warszawa)
Martyrologium utrwaleniem życia świętych – Piątka Poznańska. (duchowość nowych błogosławionych)
ks. mgr lic. WŁADYSŁAW NOWAK
Zakończenie obrad
ks. dr JAN RUSIECKI (UKSW, Warszawa)