XXII LĄDZKIE SYMPOZJUM LITURGICZNE

Tegoroczne sympozjum zatytułowane “Martyrologium romanum jako świadectwo świętości Kościoła”, odbyło się w Lądzie 19 października 2007 r. pod patronatem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.