ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI “Aksjologiczne wyzwania współczesności”

Pani dr hab. Zdzisława Kobylińska zaprasza do włączeniasię do projektu wydawniczego. Prosi o szybkie informacje o przystąpieniu do projektu. Testy należy nadesłać do 15 listopada 2014.

Informacje szczegółowe:

Zapraszam wszystkich chętnych Członków Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego  do włączenia się w projekt  książki “Aksjologiczne wyzwania współczesności”  (recenzowanej), którą przygotowuję wraz z panem prof. Markiem Melnykiem w ramach Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji i naszego Towarzystwa (otrzyma dwa numery ISBN). Chcemy ją wydać jeszcze w 2014 roku. Z powodu krótkich terminów proszę o nadsyłanie tekstów do 15  listopada 2014 na adres: zdzislawa.kobylinska@uwm.edu.pl

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu są standardowe (czcionka „times new roman”; odstęp 1,5 ; przypisy dolne; objętość: min. 0,5 arkusza – 20.000 znaków ze spacjami).

 z pozdrowieniami Zdzislawa Kobylińska