ZARZĄD PRZYJĄŁ DO TNFS NOWYCH CZŁONKÓW

14 listopada br. w domu salezjańskim w Łomiankach spotkał się Zarząd TNFS. W braterskiej atmosferze zapoznaliśmy się z aktualnymi informacjami na temat Towarzystwa i podjęliśmy kilka ważnych decyzji.

Zarząd TNFS zebrał się w pełnym składzie a w charakterze obserwatorów w spotkaniu uczestniczyli: ks. Arkadiusz Domaszk (członek Komisji Rewizyjnej) oraz ks. Krzysztof Jakubowski (przedstawiciel Księży Inspektorów). Ustalono, że Pierwszy Zjazd TNFS odbędzie się w sobotę 7 czerwca 2008 r. w domu salezjańskim w Kutnie-Woźniakowie.

Konferencja naukowa organizowana przez TNFS z okazji wydania 25 tomu „Seminare” oraz inauguracji działalności TNFS odbędzie się w Lądzie w piątek 24 października 2008 r..

Zarząd przyjął do Towarzystwanowych członków. Aktualnie TNFS liczy 42 członków zwyczajnych oraz 7 wspierających. Wszystko wskazuje na to, że kolejne zebranie Zarządu zatwierdzi członkostwo następnej licznej grupy osób, które deklarują chęć uczestnictwa w naszym towarzystwie naukowym. Cieszymy się z powodu dobrej atmosfery, która zapanowała wokół tej inicjatyw i dziękujemy za pomoc oraz wszelkie przejawy życzliwości.

Podczas spotkania Zarządu podjęto decyzję o przyjęciu do TNFS następujących członków:

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:
1. ks. mgr Dariusz Dynak-Michalski, SDB
2. ks. mgr Jacek Zdzieborski, SDB
3. dr Lidia Marszałek
4. dr hab. prof. KUL Stanisław Dąbek
5. dr hab. prof. UKSW Czesław Grajewski
6. ks. dr Marek T. Chmielewski, SDB
7. ks. dr Stanisław Zimniak, SDB
8. ks. dr Bogdan Stańkowski, SDB
9. ks. mgr lic. Jacek Bałemba, SDB
10. dr Tomasz Pawlikowski
11. ks. dr hab. prof. UKSW Zbigniew Łepko, SDB
12. ks. dr Dariusz Stępkowski, SDB
13. ks. prof. dr Tadeusz Lewicki, SDB
14. ks. prof. dr Zbigniew Formella, SDB
15. ks. dr Andrzej Mazewski, SDB
16. dr Agnieszka Kulik 
17. dr Czesława Stępień
18. dr Maria Lubera
19. dr hab. prof. SWSEiZ Czesław Lipiński
20. dr Paweł Gruszczyński
21. dr hab. prof. UŁ Maria Greta

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
1. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pw. św. Jacka
2. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha
3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki
4. Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko
5. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
6. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
7. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi

Wszystkich nowych członków TNFS serdecznie witamy i liczymy na owocną współpracę i interesujące inicjatywy.