ZEBRANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ TNFS – Kutno – 6 czerwca 2008

Podczas I Zjazdu zebrała się Komisja Rewizyjna TNFS w celu oceny dotychczasowej działalności naszego towarzystwa naukowego. Komisja pozytywnie oceniła zarówno decyzje finansowe, jak i działalność organizacyjno-naukową. Nie zgłoszono żadnych uwag do prac Zarządu.

W ramach I Zjazdu zebrał się także Zarząd TNFS, który przyjął do naszego towarzystwa naukowego liczne grono nowych członków:

 • Ks. dr Marek Chrzan SDB
 • Ks. dr hab. prof. KUL Marian Ciszewski SDB
 • Ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Derdziuk OFM Cap
 • Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
 • Dr Marzena Dycht
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński
 • Mgr Dominika Dzwonkowska
 • Dr hab. Zdzisław Gajewski
 • Ks. mgr lic. Stanisław Hajkowski SDB
 • Ks. dr hab. prof. KUL Krzysztof Jeżyna
 • Mgr Helena Karczewska
 • Ks. dr hab. Andrzej Kiciński
 • Dr Dariusz Klimczak
 • Dr Przemysław Kolasa
 • Ks. dr Zenon Kołodziejczak
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Kazimierz Łatak CRL
 • Dr hab. Marek Marczewski
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Paweł Mazanka CSsR
 • Ks. dr Roman Mazur SDB
 • Ks. dr Janusz Mierzwa
 • Ks. dr Peter Mlynarčik SDB
 • Ks. dr Bartosz Nowakowski
 • Dr Urszula Nowicka
 • Ks. dr hab. prof. KUL Sławomir Nowosad
 • Ks. dr Krzysztof Owczarek SDB
 • Ks. dr Marian Pokrywka
 • Ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB
 • Ks. dr Wojciech Rzepa
 • Ks. dr Marek Stokłosa SCJ
 • Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 • Dr Katarzyna Wereszka
 • Mgr Dariusz Wesołowski
 • Prof. Akad. Muz. Jan Węcowski
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Józef Wroceński SCJ
 • S. dr hab. Halina Wrońska FMA
 • Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Serdecznie witamy w TNFS nasze nowe koleżanki i kolegów. Mamy nadzieję, że uda się nam przeprowadzić wiele wspólnych inicjatyw naukowych. Niech św. Franciszek Salezy – patron naszego Towarzystwa wskazuje nam przestrzenie działalności naukowej i edukacyjnej.