Zjazd założycielski TNFS – Polana – 9.06.2007r.

  • Zjazd odbył się w domu salezjańskim w Polanie w woj. karpackim, uczestniczyło w nim 21 założycieli. Podczas spotkania zatwierdzono statut stowarzyszenia oraz wybrano komitet założycielski w składzie: ks. dr Ryszard Sadowski, ks. dr Krzysztof Niegowski, ks. prof. Tadeusz Kołosowski. Ksiądz R. Sadowski zobowiązał się do przeprowadzenia niezbędnych kroków prawnych w celu zarejestrowania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Podczas Zjazdu Założycielskiego wybrano Władze TNFS na kadencję 2007-2011
Zarząd TNFS:
Prezes:Ks. prof. Henryk Skorowski
Wiceprezes:Ks. prof. Jerzy Gocko
Sekretarz:Ks. dr Ryszard Sadowski
Skarbnik:Ks. dr Robert Bieleń
Członek Zarządu:Ks. prof. Henryk Stawnak
Członek Zarządu:Ks. dr Sylwester Jędrzejewski
Członek Zarządu:Ks. dr Piotr Przesmycki
Komisja Rewizyjna TNFS:
Ks. prof. Kazimierz Misiaszek
Ks. dr Jan Niewęgłowski
Ks. dr Arkadiusz Domaszk