ZOFIA LANGOWSKA PIERWSZĄ LAUREATKĄ NAGRODY TNFS

Zarząd TNFS w dniu 3 stycznia 2009 r. podjął decyzję o przyznaniu Pani Zofii Langowskiej „Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego” w kategorii „za działalność wychowawczą”.

Wieloletnia oddana praca Pani Zofii na rzecz młodzieży ubogiej oraz współpraca z salezjanami na polu wychowawczym jest najlepszą rekomendacją do otrzymania tego wyróżnienia. Nagroda zostanie wręczona w Częstochowie podczas II Zjazdu TNFS.

Nagroda Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego została ustanowiona 8 czerwca 2008 r. podczas I Zjazdu TNFS w dwóch kategoriach: za działalność naukową oraz działalność organizacyjną lub wychowawczą. Jej celem jest promocja działalności naukowej osób identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem lub prowadzących działalność wychowawczą w duchu św. Jana Bosko.