AKTUALNOŚCI

XIII ZJAZD TNFS 2021

PROGRAM XIII ZJAZDU TNFS (online)

KONFERENCJA NAUKOWA:

Młodzież i jej świat – refleksje nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Ojca Świętego Franciszka Christus Vivit.

 

930 – otwarcie Zjazdu – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek Prezes TNFS

Prowadzenie obrad – ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski

  • 945 – 1015 – dr Kamilla Frejusz, PWT Bobolanum, dr Jarosław Charchuła SJ, AI Kraków – "Drogi młodości" we współczesnym świecie – refleksje nad adhortacją Christus vivit w świetle badań wśród uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016
  • 1010 – 1045 – ks. dr hab. prof. ucz. Stanisław Chrobak SDB, UKSW w Warszawie – Młodość czasem marzeń i wyborów. Refleksje w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus vivit
  • 1045 – 1115 – ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, UPJPII w Krakowie – Czy i jak Kościół jest jeszcze dla młodych. Refleksje nad Christus vivit
  • 1130 – 1215 – debata wokół treści Adhortacji i wygłoszonych referatów. Wprowadzenie i prowadzenie debaty – dr hab. prof. ucz. Maria Boużyk – członek TNFS
  • 1215 – 1315 – walne zebranie Zjazdu TNFS
  • 1315 – Zakończenie Zjazdu