AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM LITURGICZNE

LIST PREZESA TNFS

Szanowni Członkowie Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego,

w dniach 9-10 maja tego roku odbyło się Walne Zebranie naszego Towarzystwa Naukowego, które zostało poświęcone zagadnieniom związanym z młodzieżą i Unią Europejską. Uczestniczyło tylko 31 członków TNFS, co wciąż wzbudza nasz niepokój i zarazem rodzi pytanie, dlaczego tak liczni inni członkowie nie biorą udziału w naszych spotkaniach. Zwracam się więc do Państwa z kolejnym apelem o liczniejszy udział, jak również o ewentualne wskazanie przyczyn nieobecności. Chcielibyśmy je znać, aby móc odpowiedzieć na Państwa trudności w uczestnictwie.

Podczas ostatniego Zjazdu TNFS został zaproponowany temat kolejnego naszego spotkania, który ma dotyczyć refleksji nad posynodalną adhortacją apostolską papieża Franciszka „Christus vivit”, dotyczącej młodzieży. W związku z tym, że nie napłynęły od Państwa propozycje szczegółowych tematów (poza jednym), będziemy się zwracać do poszczególnych osób o podjęcie jakiegoś szczegółowego aspektu problematyki wynikającej z papieskiej adhortacji. Z drugiej jednak strony mamy jeszcze dość czasu do następnego zjazdu, aby go przygotować tematycznie. Może jednak ktoś z Państwa czuje się kompetentny do podjęcia jakiegoś szczegółowego problemu? Dlatego proszę, aby do końca września tego roku zgłosić swoje uczestnictwo w opracowaniu jakiegoś tematu, który wynika z papieskiego dokumentu. W październiku bowiem chcielibyśmy już konkretniej zaplanować nasze kolejne Walne Zebranie.

W dniu 6 kwietnia br. Zarząd TNFS powołał zespół ds. projektów naukowych, w składzie ks. Ryszard Sadowski (przewodniczący), ks. Mariusz Chamarczuk, ks. Jerzy Gocko. Podczas Walnego Zebrania jego uczestnicy wyrazili chęć współpracy z zespołem. Zapraszam tym samym wszystkich członków naszego Towarzystwa Naukowego do współpracy, aby przygotowywanie odpowiedniego grantu mogło zostać uwieńczone powodzeniem.

Informuję Państwa, że podczas Walnego Zebrania została podjęta decyzja, aby od 2020 roku składka roczna wynosiła 50 złotych. W związku z powyższym proszę także Państwa o przeanalizowanie dokonanych wpłat składki członkowskiej za poprzednie lata i w miarę możliwości uregulowania zaległości a także deklaracji o dalszej przynależności do Towarzystwa.

Wyrażam nadzieję, że podjęte kwestie znajdą ze strony Państwa pozytywną odpowiedź. Tymczasem rozpoczęły się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku. Życzę więc, aby przebiegły pomyślnie i przyniosły wzmocnienie sił fizycznych i duchowych. Niech Bóg Państwa błogosławi!

 

Z poważaniem

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek – prezes TNFS

Warszawa, 8 lipca 2019 r.

KONKURS IM. KS. PROF. ADAMA DURAKA SDB

"SEMINARE" WŚRÓD NAJLEPSZYCH POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH

Pragniemy poinformować członków TNFS, że w dniu 23 grudnia MNiSW przedstawiło nową ocenę czasopism naukowych. Aktualna skala ocen została rozszerzona z 10 do 15 punktów. Eksperci MNiSW przyznali "Seminare" 15 punktów. Ks. prof. Jerzemu Gocce i całemu zespołowi redakcyjnemu gratulujemy tego wielkiego sukcesu.

Zarząd TNFS