"SEMINARE" WŚRÓD NAJLEPSZYCH POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH

Pragniemy poinformować członków TNFS, że w dniu 23 grudnia MNiSW przedstawiło nową ocenę czasopism naukowych. Aktualna skala ocen została rozszerzona z 10 do 15 punktów. Eksperci MNiSW przyznali "Seminare" 15 punktów. Ks. prof. Jerzemu Gocce i całemu zespołowi redakcyjnemu gratulujemy tego wielkiego sukcesu.

Zarząd TNFS

Na zlecenie TNFS dokonano w tym roku ewaluacji "Seminare" także przez Index Copernicus w bazie IC Journals Master List za rok 2017. Ewaluacja ta zakończyła się przyznaniem naszemu czasopismu wskaźnika ICV o wartości  89.94. Porównując ten wynik z wynikami innych uznanych czasopism naukowych można stwierdzić, że ocena ta potwierdza wysoką ocenę "Seminare", jaką przedstawili eksperci MNiSW.

Aktualną ocenę czasopism można sprawdzić w wyszukiwarce:

Aktualne listy czasopism przedstawione przez MNiSW znajdują się na witrynie Ministerstwa: