INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • Autor jest zobowiązany dostarczyć wydawcy ostateczną wersję pracy w postaci wydruku komputerowego (tekst i materiał ilustracyjny) oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.
 • Autor ma prawo umieścić w swojej publikacji materiały chronione prawem autorskim tylko i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia do wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku materiałów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda wydawcy w ustalonej formule oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.
Autor jest zobowiązany zachować następujący układ materiałów zgłoszonych w publikacji:
 • strona tytułowa;
 • spis treści
 • wykazy skrótów i oznaczeń
 • wstęp/przedmowa
 • tekst główny z przypisami
 • aneksy
 • bibliografia
 • słowniki terminów
 • indeksy
 • wykazy ilustracji, tabel, streszczenia, itp.
 • Autor jest zobowiązany przygotować i dostarczyć notki o książce oraz o sobie, w językach polskim i angielskim, które wydawca wykorzysta w celach promocyjnych.
 • Autor wykonuje korektę autorską i autoryzuje zredagowany materiał.
 • Korekta autorska dopuszcza poprawki do kilku procent objętości tekstu. Większe zmiany, takie jak przesuwanie całych zdań i akapitów, dopisywanie nowych fragmentów wymagają zgody redakcji, gdyż mogą one mieć wpływ na termin i koszt wydania publikacji.

Wskazówki techniczne

Tekst:
 • format papieru A4
 • plik tekstowy w formatach rtf, doc, docx, wraz z fontami specjalnymi wprowadzonymi przez Autora
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • w wydawnictwach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
 • interlinia 1,5 wiersza
 • wydruk jednostronny
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
Materiał ilustracyjny:
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie pdf lub jpg)
 • wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
 • rysunki – w postaci plików cdr, ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
 • Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu.