O WYDAWNICTWE

Jednym z obszarów działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego jest działalność wydawnicza. Towarzystwo wydaje ukazujące się od 1975 r. w wersji drukowanej (ISSN 1232-8766) i elektronicznej (e-ISSN 2450-1328) czasopismo naukowe „Seminare. Poszukiwania naukowe” oraz monografie naukowe w trzech seriach wydawniczych:

  • Studia i rozprawy
  • Biblica et Theologica TNFS
  • Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

Misją Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego jest popularyzacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Wydawnictwo TNFS upowszechnia nie tylko wyniki badań swoich członków oraz konferencji naukowych organizowanych pod jego auspicjami, ale także tworzy forum udostępniania i wymiany osiągnięć rodzimych i zagranicznych środowisk naukowych z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych i edytorskich.

Wydawnictwo TNFS i Redakcja „Seminare. Poszukiwania naukowe” w trosce o wysoki poziom edytorski współpracuje z doświadczonymi redaktorami. Zapewnia korektę językową, bibliograficzną, korekty poskładowe oraz opracowuje projekty graficzne składu i okładek.

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego i Redakcja „Seminare. Poszukiwania naukowe” za swoją działalność wydawniczą w 2019 roku otrzymało wyróżnienie Małego Finiksa, przyznaną podczas XXX Targów Wydawców Katolickich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie polskich czasopism naukowych z 2015 r. przyznało „Seminare” maksymalną liczbę piętnastu punktów, a ostatniej ewaluacji w 2019 r. 20 punktów.

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego większość swoich tekstów publikuje na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 International, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Towarzystwa www.tnfs i czasopisma „Seminare. Poszukiwania naukowe” www.seminare.pl. Publikacje drukowane można nabyć w księgarniach katolickich i za pośrednictwem redakcji.

Rada naukowa wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego:

  • bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba
  • prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
  • prof. Carlo Nanni SDB
  • prof. dr hab. Michał Seweryński
  • prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB (przewodniczący)
  • prof. dr hab. Marian Śnieżyński
  • prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB

KONTAKT

Sekretariat TNFS
ul. Wiślana 6
00-317 Warszawa

tel +48 22 732 73 97
mail tnfs@tnfs.plmail seminare@seminare.pl

Prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB
Redaktor “Seminare. Poszukiwania naukowe”