PROCEDURA RECENZJI PUBLIKACJI

  • W przypadku monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową w serii wydawniczej materiały zgłoszone do wydania poddawane są dwuetapowej ocenie. Najpierw redaktor naukowy serii lub komitet redakcyjny serii ocenia wstępnie monografię, w szczególności jej zgodność zakresem tematycznym serii oraz elementy formalne. Redaktor naukowy lub komitet redakcyjny serii mają prawo odrzucić zgłoszenie po wstępnej ocenie.

  • Drugi etap obejmuje zlecenie opracowania recenzji wydawniczej zewnętrznemu recenzentowi. Zewnętrzni recenzenci powoływani są przez redaktorów poszczególnych serii wydawniczych spośród samodzielnych pracowników naukowych polskich i zagranicznych instytucji, specjalizujących się w dziedzinie, którą reprezentuje zgłoszony przez autora materiał.

  • Zewnętrzni recenzenci są dobierani w taki sposób, aby nie zachodził między nimi a autorem konflikt interesów.

  • Na podstawie opinii redaktorów oraz recenzji wydawniczej Zarząd TNFS podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu materiału do wydania.

  • Wydawca zobowiązuje się przekazać treść decyzji wraz z uzasadnieniem.