PROCEDURY WYDAWNICZE TNFS

  • Podmiotem odpowiadającym za działalność wydawniczą jest zarząd TNFS i Redakcja „Seminare. Poszukiwania Naukowe”.

  • Zgłaszanie publikacji do wydawanych serii wydawniczych odbywa się poprzez wniosek do Zarządu TNFS, który przy pomocy redaktora naukowego serii wydawniczej lub komisjo redakcyjnej ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury oraz podejmuje ostateczną decyzję które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii powołanych w tym celu zewnętrznego recenzenta. Podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje.

  • W przypadku publikacji wydawnictwa zbiorowego osobą odpowiedzialną za przygotowanie i uporządkowanie materiałów do publikacji jest redaktor naukowy. On też zwraca się z wnioskiem do Zarządu TNFS o wydanie publikacji.