BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO

TNFS publikuje pozycje książkowe, będące rezultatem badań prowadzonych przez członków Towarzystwa. W roku 2008 zapoczątkowano serię wydawniczą "Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego".

Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB.

Dotychczas ukazały się:

  • Tom IV Biblioteki TNFS: Mirosław S. Wierzbicki red., Religie a wychowanie do dialogu. Idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego: Warszawa 2018, ss. 205 [ISBN 978-83-61451-17-4 DOI: 10.21852/tnfs.2018.1]. Książka do pobrania w formacie PDF.
  • Tom III Biblioteki TNFS: Jan Niewęgłowski red., Młodzież i jej świat. Praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego: Warszawa 2017, ss. 178 [ISBN: 978-83-61451-32-7]. Książka do pobrania w formacie PDF.
  • Tom II Biblioteki TNFS: Ryszard F. Sadowski red., Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego: Warszawa 2014, ss. 228 [ISBN: 978-83-61451-32-7]. Książka do pobrania w formacie PDF.
  • Tom I Biblioteki TNFS: Jerzy Gocko, Ryszard F. Sadowski red., Wychowanie w służbie praw człowieka, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego: Warszawa 2008, ss. 224 [ISBN: 978-83-61451-00-6]. Książka do pobrania w formacie PDF.