Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji wydania 25. tomu “Seminare”

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji wydania 25. tomu “Seminare” oraz uroczystej inauguracji działalności TNFS odbędzie się na UKSW w dniu 23 pażdziernika 2008

Współorganizatorem Konferencji jest Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Miejsce konferencji: 
aula UKSW im. R. Schumana
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

PATRONAT HONOROWY:

 • Bronisław Komorowski – MARSZAŁEK SEJMU RP
 • Ks. Pascual Chávez – PRZEŁOŻONY GENERALNY SALEZJANÓW
 • Ks. abp Kazimierz Nycz – METROPOLITA WARSZAWSKI
 • Ks. Ryszard Rumianek – REKTOR UKSW

PATRONAT MEDIALNY:

 • TVP INFO
 • Katolickie Radio Archidiecezji Warszawskiej “Plus” radio “Józef”
 • Redakcja miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich “Wychowawca”

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Ks. dr Stanisław Chrobak
 • Ks. dr Kazimierz Franczak
 • Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko
 • Dr hab. prof. UKSW Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Kazimierz Misiaszek
 • Dr hab. prof. UKSW Jan Piskurewicz
 • Ks. dr Ryszard Sadowski
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Adam Solak
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Henryk Stawniak
 • Ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Surzykiewicz

PROGRAM KONFERENCJI:
“SYSTEM WYCHOWAWCZY ŚW. JANA BOSKO W SŁUŻBIE PRAW CZŁOWIEKA”

 • 9.00: Otwarcie konferencji:
  • J.M. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek (Rektor UKSW)
  • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Prezes TNFS)
  • dr hab. prof. UKSW Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Dziekan WNH UKSW)
 • 9.30: „Seminare” – wczoraj, dziś i jutro
  • ks. dr hab. prof. UKSW Henryk Stawniak (Redaktor Naczelny “Seminare”)
 • 9.50: Tożsamość chrześcijańska we współczesnej Europie
  • prof. dr hab. Michał Seweryński (UŁ, Łódź)
 • 10.20: Przerwa 
 • 10.45: Prawa człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej 
  • ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko (KUL, Lublin)
 • 11.05: Prawa człowieka w społeczeństwie globalnym w perspektywie rozwoju ludzkiego
  • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW, Warszawa)
 • 11.25: Dziecko i jego prawa w historii wychowania
  • dr hab. prof. UKSW Jan Piskurewicz (UKSW, Warszawa)
 • 11.50: Prawa człowieka a społeczno-etyczne wartości w ich inter-dependencji
  • prof. dr hab. Alois Baumgartner (LMU, Monachium) 
 • 12.20: Przerwa
 • 12.50: Wychowywać ku poszanowaniu praw człowieka w wierności systemowi edukacyjnemu św. Jana Bosko
  • ks. prof. Francesco Casella (UPS, Rzym)
 • 13.20: Prawa człowieka i prawa ucznia w polskim systemie oświaty
  • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (DSW, Wrocław)
 • 13.40: Panel Dyskusyjny 
 • Prawa człowieka i prawa ucznia: od rzeczywistości do ideału
  • Przewodniczy: ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Surzykiewicz (UKSW, Warszawa)
 • 15.00: Zakończenie konferencji
  • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Prezes TNFS)